Jsc. E&E

Picture of Jsc. E&E
Country:Viet Nam
City/town:Hà Nội
Số điện thoại di động:0365 00 5566
Tên cơ quan hoặc nơi đang làm việc/học tập : Công ty cổ phần Giáo Dục và sự kiện E&E
Courses:Let's go - Starter, Let's go - Begin, Tiếng anh lớp 1, Tiếng anh lớp 2, Tiếng anh lớp 3, Tiếng anh lớp 4, Tiếng anh lớp 5, Tiếng anh lớp 6, Tiếng anh lớp 7, Tiếng anh lớp 8, Tiếng anh lớp 9, Tiếng anh lớp 10, Tiếng anh lớp 11, Tiếng anh lớp 12, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B2 - HVTC (TỔNG CỤC THUẾ), CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B1 - KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B2 - KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU, Lớp Tiếng Anh Nghe - Nói, ĐỀ ÁN 2020, Nhóm 1 - KTT10, ...
First access:Saturday, 30 July 2011, 01:08 PM  (11 years 130 days)
Last access:Monday, 21 November 2022, 03:32 PM  (13 days 13 hours)