home_2

Trang web học tiếng anh E&E (Effective English) được thiết kế và xây dựng trên nền công nghệ eLearning. Mục tiêu của trang là hỗ trợ người học tiếng anh theo nội dung, cách thức và phương pháp sao cho thiết thựchiệu quả nhất.

Với sự tham gia biên soạn chương trình, bài giảng, bài tập, hướng dẫn của các giáo viên giảng dạy tiếng anh trong nước, nước ngoài có trình độ, nhiệt huyết và kinh nghiệm thực tế; Với nỗ lực của các nhà khoa học tâm lý, các chuyên viên công nghệ thông tin, E&E mong muốn phát huy và khai thác sức mạnh cộng đồng của cả người dạy, người học và đội ngũ các cộng tác viên trên nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, để các học viên - trung tâm của mọi nỗ lực, mọi hoạt động đạt được mục đích học tập tiếng anh tốt nhất.

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 Today Saturday, 28 January 28
29 30 31     
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách đào tạo 1

Phụ trách đào tạo 2